תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז

תוכניות אב למים וביוב

מאז הקמת חברת בלשה ילון, החברה מתמחה בהכנת תוכניות אב למים ולביוב.

אחת ממטרות תוכניות האב הינה הכנת מערכות המים והביוב העירוניות לפיתוח העירוני המתוכנן.

במסגרת התוכניות נבדקים הצרכים העירוניים הקיימים והעתידיים וכן המתקנים הקיימים: בריכות איגום למי שתייה, תחנות שאיבה, קווים ראשיים וכד'.

הצרכים נבדקים מול המענה הקיים ובהתאם לממצאים נקבעים המתקנים הנדרשים ושלביות הביצוע.

תוכניות האב למים ולביוב מתוות ומציגות את השינויים המוצעים במערכות הקיימות הן ע"י התווית קווים ומתקנים חדשים והן ע"י שדרוג קווים ומתקנים קיימים, תוך ייעול מוצע במערכות.

במסגרת תוכניות האב מבוצעים מודלים ממוחשבים המדמים את הזרימות במערכות המים והביוב.

הרצות פותר הרשת מתבצעות באמצעות פותרי הרשת  WaterCad  ו- SewerCad מבית התוכנה Bentley