ניהול מי נגר

הנדסת ניקוז

שיטפונות והצפות גורמים נזקים לרכוש ועשויים לפגוע בחיי אדם.

בהתאם להנחיות החדשות של מנהל התכנון, מערכות הניקוז המתוכננות כיום נדרשות להכיל רכיבים של ניהול מי נגר – אזורי שיהוי, אזורי איגום, חלחול וכד', על מנת להקטין את הספיקות במערכות הניקוז.

הנחיות התכנון מגדירות את עוצמת ומשך אירועי הגשם לפיהן נדרש לתכנון את מערכות הניקוז. בהתאם למחקרים, בשנים האחרונות עוצמות הגשם גדולות ולכן נדרש לתכנון את שילוב האמצעים על מנת לקבל מערכת ניקוז מתאימה.

מערכות הניקוז העירוניות בנויות לרוב מצינורות בקטרים של עד 1.5 מ'. כאשר נדרש להעביר ספיקות גבוהות יותר, נעשה שימוש מובלים מלבניים במימדים שונים או בתעלות.

מובל ניקוז ראשי הוד השרון

מובל ניקוז ראשי הוד השרון
מובל הניקוז הראשי של הוד השרון
הוד השרון
מובל ניקוז נחל הדר - הוד השרון
מובל ניקוז נחל הדר - הוד השרון
הוד השרון