מערכות ביוב

תחנות שאיבה לביוב וקווי סניקה

תחנת שאיבה לביוב נדרשת כאשר אין יכולת לממש זרימה גרוויטציונית.

חברת בלשה-ילון תיכננה ומתכננת מספר גדול מאוד של תחנות שאיבה לביוב החל ממשאבה בהתקנה רטובה עם זרימת תכן שעתית של כ - 10 מק"ש ועד לתכנון תחנת השאיבה לביוב הגדולה בישראל הכוללת שתי יחידות נפרדות של משאבות בהתקנה יבשה בעלת ספיקת תכן שעתית של כ - 20,000 מק"ש.

תכנון תחנות שאיבה לביוב כולל את כל שנדרש על מנת לאפשר תפעול שוטף, יעיל ומתחשב בסביבה של התחנה. התכנון כולל בין השאר, טיפול מוקדם באויר, השקטת רעש, יתירות במערכת החשמל והמשאבות, הגנה מפני שריפות, שליטה ובקרה, ועוד.

קווי סניקה הם המוצא של תחנות השאיבה לביוב.

חברת בלשה-ילון תיכננה ומתכננת את כל סוגי קווי הסניקה אשר בין האר כוללים קווים מקביליים, קווים בודדים וגם קווי סניקה דו כיווניים.

קווי סניקה יכולים להיות מבוצעים מחומרים שונים כגון: פלדה, PE, PVC, GRP וגם מבטון במקרים של קווי סניקה בעלי לחץ נמוך.

תחנת שאיבה לביוב איילון

תחנת שאיבה לביוב אביר - נתניה
תחנת שאיבה לביוב - אביר - נתניה
נתניה
תחנת שאיבה לשפכים איילון
תחנת שאיבה לביוב - איילון
גוש דן
תחנת שאיבה לביוב בית יצחק
תחנת שאיבה לביוב - בית יצחק
נתניה