מערכות ביוב

מערכות איסוף לשפכים

לחברת בלשה-ילון ניסיון אדיר ורב שנים בתכנון מערכות לאיסוף שפכים בכל רחבי הארץ, הן באזורי פיתוח חדשים והן באזוריים בנויים בהם נדרש שדרוג וחידוש קווים קיימים.

מערכות הביוב העירוניות מורכבות בעיקר ממערכות איסוף שפכים גרביטציוניות המורכבות משילוב של צינורות ייעודיים ושוחות בקרה. המערכת בנויה בצורת עץ:

תחילת המערכת בקווים המחברים את המגרשים אל קווי הולכה מקומיים, קווי ההולכה המקומיים מתחברים ויוצרים מאסף אזורי, חיבור מאספים אזוריים יוצר קו הולכה ראשי המזרים את השפכים אל תחנת שאיבה לביוב  או אל כל פתרון קצה לשפכים.

התכנון נעשה לכל רמות הקווים, לפי ספיקת השפכים החזויה נקבעים קוטרי הצינורות ונקבעים חומרי המבנה לצנרת. בהתאם לעומק הקווים ו/או חסמים שונים, נקבעות שיטות הביצוע (חפירה פתוחה או הנחה ללא חפירה)

בתחילת דרכה של בלשה-ילון (בשנת 1954) תוכננו קווי הביוב מצינורות אסבסט ופלדה. כיום מתוכננים הקווים מצינורות מסוגים שונים: PVC, פוליאתילן, GRP, ובטון (יעודי).

צינור ביוב, קו הולכת שפכים טבריה, מים מליחים
הטית מעיינות מליחים מהכינרת אל הירדן
לאורך חופה המערבי של הכנרת