מערכות איסוף והולכה של שפכים

תפקיד מערכת קווי ההולכה והשאיבה של השפכים היא להוביל את השפכים מבתי התושבים אל מתקני הטיפול בשפכים. לפיכך מערכות אמינות של קווי ההולכה ושל תחנות השאיבה לשפכים הנן תנאי הכרחי בחברה מודרנית כדי להבטיח את בריאות הציבור ואת איכות מי השתיה במדינה.

 

מערכת הולכת שפכים מורכבת מרשת מסועפת של צינורות החל מרמת הרחוב וכלה בקווי ההולכה הראשיים אשר מתחברים לבסוף אל מתקני הטיפול בשפכים. היכן שנדרש, בהתאם לתכנון ההדראולי של המערכת, מערכת ההולכה כוללת תחנות שאיבה לשפכים המספקות את הלחץ הדרוש על מנת להזרים את השפכים אל מתקני הטיפול בהם.

 

לחברת בלשה-ילון ניסיון עצום ורב שנים בתכנון מערכות הולכה ושאיבת שפכים, ובכלל זאת קווי שפכים גדולי קוטר, פרוייקטים של דחיקת צנרת גדולת קוטר מתחת לעורקי תחבורה ראשיים ללא פגיעה בזרימת התנועה, שיקום קוויי שפכים קיימים ללא הפסקת הזרימה בהם, תחנות שאיבה לביוב בכל הגדלים, כולל תחנות השאיבה הראשיות לביוב של מטרופולין תל-אביב ועוד.

תחנת שאיבה לביוב בית יצחק
תחנת שאיבה לביוב - בית יצחק
נתניה
תחנת שאיבה לביוב אביר - נתניה
תחנת שאיבה לביוב - אביר - נתניה
נתניה
תחנת שאיבה לשפכים איילון
תחנת שאיבה לביוב - איילון
גוש דן
צינור ביוב, קו הולכת שפכים טבריה, מים מליחים
הטית מעיינות מליחים מהכינרת אל הירדן
לאורך חופה המערבי של הכנרת
קו הולכה גרביטציוני לביוב בדחיקה - AY
קו AY - קו הולכה גרביטציוני ראשי לביוב
גוש דן
פרוייקט ההולכה לביוב - קו AY
קו סניקה לביוב - AYM
קו סניקה לביוב AYM כחלק מפרויקט קו ההולכה לביוב - AY
גוש דן
קו סניקה לשפכים - AYQ
קו סניקה AYQ כחלק מפרויקט קו ההולכה לביוב - AY
גוש דן