מערכות אספקת מים

מערכות אספקת המים הינה תשתית חיונית ועל כן, מערכת אספקת המים הינה חלק עיקרי במכלול התשתיות העירוניות.


בהתאם לתקנות ולכללי המים, מערכות אספקת המים נדרשות לעמוד בקריטריונים של כושר אספקה ותחום לחצים מוגדר על מנת לספק מים הן לצורכי מי שתייה והן למטרת כיבוי אש.


במערכות אספקת המים נדרשת אמינות אספקה גבוהה ולכן מקובל כי מערכות המים בנויות במבנה טבעתי המאפשר אספקה רציפה גם במקרה של תקלה באחד מהקווים.

 

חברת בלשה-ילון תיכננה ומתכננת מערכות אספקת מים בכל שלבי התכנון: תוכניות אב אזוריות, תוכניות אב עירונית לאספקת מים, תוכניות מפורטות, תכנון מפורט וכן מתקני מים שונים כגון בריכות איגום, תחנות שאיבה למים, חצרות, מגופים ועוד.

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה
מרכז המים - חדרה
חדרה