מאגרי מים וקולחים

מאגרי קולחים - מחניים
מאגרי מי הקולחים במחניים
הגליל העליון
הוספת מערכת סינון אוטומטית למאגר גלבוע