מאגרי מים וקולחים

מאגרי קולחים, effluent reservoirs
מאגרי מי הקולחים במחניים
הגליל העליון