טיפול בשפכים

מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
טיפול בבוצה
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
טיפול וטיהור שפכים
הרחבת המפעל לטיפול בשפכים שפדן
טיפול שניוני ושלישוני
מאגרים
קולחים
מתקני סינון