הנדסה אזרחית

הנדסה אזרחית הינה מכלול של עבודות בניה בתחומים שונים, בשיטות שונות ובמגוון חומרי גלם כגון:  מאגרי עפר, מבני בטון, הנחת צינורות, משטחי דריכה וכד'.

בכל אחד מהפרוייקטים אותם מתכננת חברת בלשה-ילון מתקיים שילוב של עבודות הנדסה אזרחית. בהתאם לצורכי הפרוייקט נקבעים שיטת הביצוע וחומרי הגלם המתאימים לעבודות השונות.

 

להלן מספר דוגמאות לשילוב הידע בהנדסה אזרחית הבא לידי ביטוי בפרוייקטים השונים:

 

תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז
טיפול בשפכים
מערכות אספקת מים
ניהול מי נגר
מערכות ביוב