תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז

תוכניות אב אזוריות

מערכות המים והביוב הארציות והאזוריות נותנות מענה ושירות לרשויות שונות במרחב הגאוגרפי.

חברת בלשה ילון מכינה תוכניות אזוריות המציגות את תשתיות הקיימות והנדרשות על מנת לתת מענה ושירות לרשויות במרחב.

במסגרת הכנת התוכניות נאספים נתוני האוכלוסייה והצרכנים השונים ובהתאם מחושבות תחזיות צריכות המים ושפיעות הביוב ונקבעים קוטר הקווים הנדרשים (חלקם מוגדר כתשתית על).

לפעמים, כחלק מהפתרונות האזוריים מוצעות חלופות למצב הקיים, כך שהמערכת תדע לגבות את עצמה בזמן תקלה.

לעיתים, כחלק מהמענה ומתוך הצורך לגבש את התוכנית ולעגן אותה התוכנית האזורית מקודמת כתוכנית סטטוטורית.