ניהול מי נגר

איגום והשהיה

בהתאם להנחיות החדשות של מנהל התכנון, מערכות הניקוז המתוכננות כיום נדרשות להכיל רכיבים של ניהול מי נגר – אזורי שיהוי, אזורי איגום, חלחול ועוד.

מטרת רכיבים אלו להקטין את כמויות הנגר היוצא משטחים פרטיים/ מאזורים ציבורים, להעשיר כל הניתן את מי התהום ולהקטין את הספיקות בצנרת הניקוז העירונית.

במסגרת התכנון נקבעים נפחי הנגר לתכנון, נפחים שנדרש לאצור אותם בתחום התוכנית.

בתיאום עם אדריכלי התוכנית, מתכנני הנוף, יזמי התוכנית וצוות התכנון, נקבעים המקומות אליהם ניתן יהיה להזרים את הנגר וליצור אזורי שיהוי ואיגום.