מערכות ביוב

דחיקת קווים

קו הולכה גרביטציוני בדחיקה - AY