מערכות ביוב

תחנת שאיבה לביוב בית יצחק

תחנות שאיבה לביוב וקווי סניקה
מערכות איסוף לשפכים
קו הולכה גרביטציוני לביוב בדחיקה - AY
קווי הולכה ראשיים לשפכים
קו הולכה גרביטציוני בדחיקה - AY
דחיקת קווים