מערכות אספקת מים

בריכות מי שתיה

לצורך הגדלת אמינות אספקת מים, נדרשות בריכות איגום למי השתייה. הצורך וגודל האיגום נקבעים בהתאם לצרכים לאספקת מים בשעת שיא ובהתאם לצרכים בשעת חירום (במידה ותהיה תקלה במערכת אספקת המים הרגילה).

במסגרת תוכנית האב לאספקת מים נקבע מיקום חצר הבריכה ונפח האיגום הנדרש.

במסגרת התכנון המפורט לבריכת האיגום מבוצע גם תכנון של שטח חצר הבריכה תוך מתן התייחסות לנגישות ולחיבורים בין המבנים השונים (מבנה משאבות, חדר בקרה, דיזלגנרטור וכד').

התכנון המפורט לבריכת מי השתייה מבוצע בהתאם לתקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג-1983.

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה
מרכז המים - חדרה
חדרה