מערכות אספקת מים

אספקת מים

אספקת מי שתיה מהווה דרישת בסיס תכנונית לצורך הקמת שכונות / מתחמים חדשים, אך דרישה זו תקפה גם בתוכניות של פינוי-בינוי והתחדשות עירונית וזאת על מנת להתאים את המערכות לצרכים המתוכננים.

התכנון המפורט נעשה בהתאם לגבולות העבודה המוגדרים בפרוייקט: רמת רחוב, שכונה או מתחם. התכנון נעשה תוך תיאום למערכות האחרות המשרתות את המגרשים ותוך ראיה של תפעול מיטבי מערכת המים.

במסגרת התכנון המפורט ניתן חיבור מים לכל מגרש ומגרש תוך תיאום עם המערכות האחרות.

לרוב מערכת אספקת המים העירונית מהווה גם את מערכת אספקת המים לכיבוי אש ולכן במסגרת התכנון המפורט מתוכננים גם הידרנטים.  

 

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה
מרכז המים - חדרה
חדרה