מערכות אספקת מים

מערכות אספקת מים מהוות חלק מהתשתית החיונית ועל כן, הן חלק עיקרי במכלול התשתיות העירוניות.

 

בהתאם לתקנות ולכללי המים, מערכות אלו נדרשות לעמוד בקריטריונים של כושר אספקה ותחום לחצים מוגדר על מנת לספק מים הן לצורכי מי שתייה והן למטרת כיבוי אש.

 

המערכות הללו נדרשות להפגין אמינות אספקה גבוהה ולכן מקובל כי מערכות המים בנויות במבנה טבעתי המאפשר אספקה רציפה גם במקרה של תקלה באחד מהקווים.

 

חברת בלשה-ילון מתכננת מערכות אספקת מים בכל שלבי התכנון :  תוכניות אב אזוריות, תוכניות אב עירונית לאספקת מים, תוכניות מפורטות, תכנון מפורט וכן מתקני מים שונים: בריכות איגום, תחנות שאיבה חצרות מגופים ועוד.

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה

בריכת מים אספקת מים במרכז המים - חדרה
בריכות מי שתיה
תוכניות אב למים
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
אספקת מים