טיפול ראשוני

מתקני סינון

סינון מי שתיה וסינון קולחים הוא תהליך הנדרש לצורך שיפור איכותם.

 

במסגרת עבודות שחברת בלשה-ילון בצעה עבור חברת מקורות תוכננו  מתקני סינון לקולחים הן בשיטת סינון עומק והן בשיטת סינון רשת.

קולחים המסוננים בשיטות אלו מיועדים להשקית גידולים חקלאיים.

מי המוביל הארצי עוברים גם הם סינון על מנת להתאימם לתקן מי השתיה המקובל בישראל.

בעולם מקובל תהליך סינון למים הנשאבים מנהרות לצורך אספקתם למערכות השתיה.