טיפול ראשוני

מאגרים

לצורך איגום נפחי מים גדולים מקימים מאגרים בנויים עפר. המים במאגרים יכולים להיות באיכויות שונות: מי שתייה, מי נגר, מי קולחים או שפכים באיכויות שונות.

המתכנן קובע בהתאם לצורך ולאיכות המים הצפויה במאגר את ההגנות הדרושות. זאת הוא עושה הן בהיבט של מניעת חילחול אל הקרקע והן בהיבט של מניעת זיהום המים.

במסגרת התכנון המתכנן קובע בין היתר מפלסי הפיתוח של המאגר תוך התחשבות בסוג הקרקע הקיימת. המתכנן אף מחשב את עבודות עפר נדרשות ומתוכננים מתקני הכניסה ומערכות השאיבה מהמאגר.

בשנים האחרונות חברת בלשה-ילון תיכננה את המאגרים העליון והתחתון במסגרת פרוייקט אגירה שאובה בגלבוע וכן במסגרת פרוייקטים שונים של טיפול בשפכים ואיגום קולחים.

מאגרי קולחים - מחניים
מאגרי מי הקולחים במחניים
הגליל העליון
אגירה שאובה - מעלה גלבוע
אגירה שאובה - מעלה גלבוע
מעלה גלבוע