טיפול ראשוני

טיפול ראשוני

 

רקע כללי

הטיפול הראשוני מיועד להפריד מהשפכים מוצקים ברי שיקוע. מוצקים אלה – מוצקים מרחפים, הנם בעלי תכולה גבוהה, 70% - 80% של חומר אורגני.

הרחקת המוצקים המרחפים תעשה בדרך כלל באגנים עגולים או מלבניים, הקרויים אגני שיקוע ראשוני,  באמצעות מנגנון שיקוע גרביטציוני וגריפה מכאנית של המשקעים אל נקודת סילוק באגן השיקוע. באופן כזה ניתן להרחיק 50% - 65% מהמוצקים המרחפים ולהקטין במידה ניכרת את העומס האורגני שבשפכים המשוקעים.

המוצקים המרחפים ששקעו מכונים "בוצה ראשונית". הבוצה הראשונית נגרפת באמצעות גורפים מיוחדים אל נקודת פינוי באגן השיקוע (בדרך כלל עוקת בוצה) ומסולקים משם.

מבחינה היסטורית הטיפול הראשוני התפתח לאחר הטיפול המוקדם ואפשר להפחית את החומר האורגני בשפכים שסולקו לים ובהמשך על השפכים שהועברו לטיפול ביולוגי. בתחילה הוא כלל רק בורות שיקוע ללא כל מיכון.

הטיפול המוקדם הלך והתפתח ברבות השנים וכיום הוא כולל מערך של אגנים עגולים או מלבניים עם גורפי בוצה בקרקעית וגורפי צופת בפני המים והוצאת הבוצה הראשונית ששקעה ונגרפה, בשאיבה, להמשך טיפול במערך הבוצה שבמט"ש.

 

בלשה-ילון והטיפול הראשוני

 

במהלך השנים תוכננו ע"י בלשה-ילון עשרות רבות של אגני שיקוע ראשוני והמערכות שמסביבם.

תכנונים אלו כללו הן אגני שיקוע מלבניים והן אגני שיקוע עגולים. בכל המקרים הבוצה השוקעת נגרפת  על ידי מנגנון הגריפה אל עוקות הבוצה והבוצה נשאבת משם באמצעות משאבות ייעודיות אל מערך הטיפול בבוצה

 

אגני שיקוע מלבניים (מפעל השפד"ן)

אגני שיקוע מלבניים (מפעל השפד

 

משאבות הבוצה

אגני שיקוע עגולים (מט"ש כרמיאל)

 

מאגרים
קולחים
מתקני סינון