הנדסה אזרחית

הנדסה אזרחית הינה מכלול של עבודות בניה בתחומים שונים, בשיטות שונות ובמגוון חומרי גלם כגון:

 מאגרי עפר, מבני בטון, הנחת צינורות, משטחי דריכה וכד'.

בכל אחד מהפרוייקטים אותם מתכננת חברת בלשה-ילון מתקיים שילוב של עבודות הנדסה אזרחית.

בהתאם לצורכי הפרוייקט נקבעים שיטת הביצוע וחומרי הגלם המתאימים לעבודות השונות.

 

להלן מספר דוגמאות לשילוב הידע בהנדסה אזרחית הבא לידי ביטוי בפרוייקטים השונים:

 

מכון לטיפול בשפכים האוג - נבי מוסא

מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
טיפול בבוצה
תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז
מערכות אספקת מים
מובל ניקוז נחל הדר - הוד השרון
ניהול מי נגר
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
טיפול וטיהור שפכים
תחנת שאיבה לביוב בית יצחק
מערכות ביוב
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
טיפול ראשוני